Categories
General Torah

הרב תומר ישראלוב

למה סופרים מניין ב”הושיע את עמך”? והאם זה מותר?

איך סופרים אנשים? כיצד צריך לספור אנשים? איך משה ספר אנשים? למה דוד חטא רק מספירה של עמ”י?
בשיעור הזה נלמד את הגדרים של ההלכות ונגלה דברים חדשים!
מאיפה הגיע לספור אנשים ב”הושיע את עמך”? והאם זה מותר?

מה הקשר בין אש בשבת לכלל המלאכות? והאם חשמל זו מלאכה בשבת?

שיעור מרתק במלאכת מבעיר.
ענייני חשמל וענייני כל מלאכת מבעיר.
הקשר בין מלאכת מבעיר לבין העולם הבא.
מה הקשר בין אש בשבת לכלל המלאכות?

איך העלילה מתפתחת דווקא בסוף המגילה? השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

הסודות של מגילת אסתר – שיעור מיוחד ויוצא דופן לכבוד חג הפורים – מדרשים ומעשיות
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים במגילת אסתר. גם מגילת אסתר שאקטואלית.
עשרה ויותר סודות שחבויים במגילת אסתר. לרגל פורים הקרב ובא אנחנו מתכוננים בללמוד על מצוות קריאת מגילה. מדרשים מרתקים במגילת אסתר, וסיפורי צדיקים מופלאים על הראשון לציון.
הגוי שרצה לאכול מקורבן הפסח

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/