Categories
Jewish Holidays

דברים וסודות שלא ידעתם בהגדה! השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב ולמה בליל הסדר אומרים “חד גדיא”? איזה רזים יש בפיוט?

למה טובלים את הכרפס במי מלח? ולמה דווקא מלח? למה חוצים את המצה לשניים?
השיעור השני! אביב הגיע – פסח בא יחד עם השיעור מיוחד לפסח (חלק ב)!!!
לא תאמינו למה המכות מסודרות לפי הסדר של דצ”ך עד”ש באח”ב!
בשיעור הקודם למדנו על: החידושים המדהימים בחג הפסח, שהוא חג המצות וגם תופתעו, נקרא חג האמונה! למה הוא נקרא חג האמונה? ומעשיות על להאמין בלב שלם בדברי חכמים וצדיקים!
איך אנו עשים את עבודת המידות כמו שצריך? כיצד להביס את יצר הרע?
איך קשורה הגעלת כלים לחזרה בתשובה וכפרה על המידות הרעות, ולמחילה על עבירות?
4 דרגות בהכשרת כלים לפסח.
ביטול חמץ – מסמל גם על ביטול העברות והחטאים של האדם.
חידושים מרתקים בחג הפסח – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב.

מהו הפיוט התמוה “חד גדיא”? יהיה מרתק לשמוע מה המטרה של הפיוט המיוחד הזה. מה מלאך המוות ביקש מהקב”ה? למה מזמרים על הגדי בחג הפסח על שולחן הסדר?
הרב תומר ישראלוב מבהיר ומאיר על הפיוט הנפלא.
מתוך השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב.
חג פסח כשר ושמח!

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
!Short Clips!

!Short Clips! Love Will Set Us Free: A Passover Special Must-See By Rabbi David Aaron

Do we always get what we deserve? Will God ever break the rules?

If you are interested in more readings and videos from this Rabbi please visit this YouTube Channel: https://www.youtube.com/c/RabbiDavidAaron

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
!Short Clips!

!Short Clips! “I Never Gave Up” – Rabbi Tzvi Kushelevsky (narrated by Rabbi Yaakov Asher Sinclair)

Rabbi Yaakov Asher Sinclair – In this short video, Rabbi Sinclair narrates the incredible story of Rabbi Tzvi Kushelevsky having a first born son at age 88 years old. Rabbi Kushelevsky teaches us all the lessons of never giving up and faith in Hashem.

If you are interested in more videos from this Rabbi please visit this YouTube Channel: https://www.youtube.com/@Hidabrutcom

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

דברים שלא ידעתם בחג הפסח! השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

אביב הגיע – פסח בא יחד עם השיעור מיוחד לפסח (חלק א)!!!
לא תאמינו למה המכות מסודרות לפי הסדר של דצ”ך עד”ש באח”ב!
חידושים מדהימים בחג הפסח, שהוא חג המצות וגם תופתעו, נקרא חג האמונה! למה הוא נקרא חג האמונה? ומעשיות על להאמין בלב שלם בדברי חכמים וצדיקים!
איך אנו עשים את עבודת המידות כמו שצריך? כיצד להביס את יצר הרע?
איך קשורה הגעלת כלים לחזרה בתשובה וכפרה על המידות הרעות, ולמחילה על עבירות?
4 דרגות בהכשרת כלים לפסח.
ביטול חמץ – מסמל גם על ביטול העברות והחטאים של האדם.
חידושים מרתקים בחג הפסח – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב..

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת שמיני – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

נדב ואביהוא נכנסים אל קודש הקודשים?
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת שמיני. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
בעיצומם של הרגעים המשמחים בשל חנוכת המשכן נמהלה טרגדיה: נדב ואביהוא, שני בני אהרן, לקחו מחתה והניחו בה קטורת. הם הקריבו את הקטורת לפני בורא העולם למרות שלא הצטוו לעשות זאת.
האש שיצאה מן השמים הרגה את נדב ואביהוא כעונש על מעשיהם.
משה ביקש לנחם את אחיו. “מיתתם של בניך מראים כי הם היו בדרגה רוחנית גבוהה” הוא אמר לו, “שכן האלוקים אמר ששמו יתקדש דווקא באמצעות הענשת הקרובים אליו – ‘בקרובי אקדש.'” אהרן לא השיב למשה על דברי ניחומיו ולא כלום.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
!Short Clips!

!Short Clips! Shemini – The Job of a Jew | Rabbi Dovid Orlofsky

Rabbi Dovid Orlofsky – Shares about the dichotomy of being a Jew – joy and sorrow. This happened in this weeks parasha (Shemini) with the celebration of the opening of the Beis Hamikdash in the desert and the elevation of Aaron to be the Kohen Gadol along with his children to Kohanim. And, the opposite mourning of two of Aaron’s sons died. In modern times, the joy of Shabbat and Simchat Torah and the opposite terror of October 7th.

If you are interested in more videos from this Rabbi please visit his YouTube Channel: https://www.youtube.com/@RabbiOrlofsky

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Mitzvot

KLM: Cleaning With Meaning Through Kavanah L’Mitzvos with Rabbi Asher Baruch Wegbreit

Rabbi Asher Baruch Wegbreit – Shares about how we can elevate the somewhat mundane task of cleaning for Pesach the a very high spiritual level. These spiritual elements result in a stronger and closer connection to Hashem. Not only do the Pesach cleaning tasks themselves remind us of past historical events but they also are pieces to a spiritual puzzle. We can invest those pieces into a more meaningful journey towards Pesach.

If you are interested in more videos from this Rabbi please visit his website: https://www.kavanahlmitzvos.com/

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
!Short Clips!

!Short Clips! Living With The Times – Understanding the Deaths of Nadav and Avihu

Rabbi Avraham Arieh Trugman – Shares how we learn from this weeks upcoming weekly Torah portion (Shemini) that the deaths of Aaron HaCohen’s sons served also as a lesson that Hashem wants us to stay in this world to do mitzvot in this world. Pursuing the next world prematurely is not the ideal state – but only in its right time.

If you are interested in more videos from this Rabbi please visit his YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCZITUDLHFCoLJEkXAbqJS5w

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Jewish Holidays

Pesach – Celebrating Slavery (Ep. 227) and 49 Days of Pesach (Ep. 228)

Rabbi Dovid Orlofsky – Starts a new series on how the days of Pesach parallel the other Jewish Holidays on the calendar using the ATBASH gematria (Jewish numerology). For example, the first day of Pesach is the first Hebrew letter Aleph which corresponds to the last Hebrew letter Taf. Aleph = Pesach, Taf = Tisha B’Av, which both happen to occur on the same day (this year Monday night). There are several other interesting stories and anecdotes strewn throughout as well, including Q&A at the end for current relevant topics (ie. how to exercise self-control).

If you are interested in more videos from this Rabbi please visit his YouTube Channel: https://www.youtube.com/@RabbiOrlofsky

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת צו – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

סיפור על עבודת השם של הלל הזקן. המעלות הגדולות בעשיית המצוות.
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת צו. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
פרשת צו פותחת בדרך ההקרבה של קרבן עולה, קרבן שלמים וקרבן המנחה. הקב”ה ממשיך ומצווה את משה רבנו על המנחות אותן יקריבו אהרן ובניו ביום שבו יימשחו לכהנים. לאחר מכן מפורטות ההלכות של הקרבת קרבן חטאת, קרבן אשם וזבח השלמים, ממנו אסור להשאיר אף חלק כלל.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/