Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת אמור – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

חידושים מרתקים בפרשת אמור – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב
חידוש מדהים ומרתק שצריך קצת להחזיק ראש, האם לפי הסוד 24,000 תלמידי רבי עקיבא כן נתנו כבוד זה לזה. הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת אמור על משה רבינו. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
פרשת אמור היא הפרשה השמינית בספר ויקרא. היא עוסקת בדינים שונים, ביניהם היא מביאה לראשונה בתנ”ך את רשימת חגי ישראל אותם אנו חוגגים מדי שנה.
מיתת התלמידים אירעה בין חג הפסח לשבועות. בעקבות מותם נקבעו ימי ספירת העומר כימי צער ואבל לזכר מאורע זה. המאירי מביא שפסקו התלמידים מלמות ביום ל”ג בעומר, ולכך ביום זה נפסקים ימי האבלות, ואף נהגו בו כמה ענייני שמחה. על פי מסורת אחרת סיבת השמחה ביום ל”ג בעומר קשורה בתנא רבי שמעון בר יוחאי

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

!Shabbat Shalom! Perfect Marriages – Emor (Rabbi Dovid Kaplan) (Weekly Parsha)

Rabbi David Kaplan – Shares about how the Kohen Gadol is the closest representative on Earth to Adam Ha-rishon before the original sin (who represented perfection). Adam was not subject to death or illness and was to be eternally married to Chava (Eve) prior to that original sin. The Kohen Gadol reminds us of that in that he was restricted from marrying only someone who was never with a man before, could not be in contact with anyone (even a close family member) who dies, and could not serve in the Beis Hamikdash (the Temple) if he had a physical imperfection (parallel to an illness).

If you are interested in more videos from this Rabbi please visit his YouTube Channel: https://www.youtube.com/@OhrSomayach

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת קדושים – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

חידושים מרתקים בפרשת קדושים – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב
בין אדם לחבירו ובין אדם למקום, כמו הכרובים שהיו במשכן ובבית המקדש הראשון!
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת קדושים על מצוות ואהבת לרעך כמוך. גם פרשת שבוע שאקטואלית. לומדים קצת על איך לאהוב את החבר. דברים שבין אדם לחבירו.
יש לכבד את ההורים, אך כיבוד אב ואם לא יכול לבוא על חשבון השבת אותה יש לשמור; המקלל את הוריו דינו – מיתה;
אסור לגנוב ולגזול בכל דרך שהיא, או להישבע לשקר במשפט על דיני ממון; אסור לקלל; אין להכשיל עור או לייעץ לאדם שלא מתמצא בתחום מסויים עצה לא הוגנת; אסור לרכל;
אם ניתן להציל אדם מסכנת חיים, יש לעשות את כל האפשר כדי להצילו;
אסור לשנוא יהודי נוסף, אך יש להוכיח אותו כשהוא מתנהג לא כראוי; אסור לנקום באדם שגמל לנו רע או לנטור את שנאתו בלב ולהזכיר לו את מעשיו לאחר מכן; ואהבת לרעך כמוך; יש לקום מפני שיבה ולהדר פני זקן; אין לבזות את הגר; יש להקפיד על מסחר הגון ולא לרמות

משל: עכבר, תרנגול, כבשה ופרה! הרב תומר ישראלוב פרקי אבות

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת אחרי מות – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

סיפור מרתק: ריב על מכנסיים בסיביר?
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת אחרי מות. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
מדי שנה ביום הכיפורים יצומו בני ישראל ולא יעשו כל מלאכה. ביום זה יכפר עליהם האלוקים מכל חטאיהם בשנה שחלפה.
לקודש הקודשים ייכנס הכוהן הגדול כשהוא לבוש בבגדים לבנים (בשונה מבגדי הזהב הרגילים אותם הוא לובש במשך השנה) ויקטיר שם קטורת.
“כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו” מזהיר בורא העולמים את בני ישראל, ו”כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו”.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

דברים שלא ידעתם בחג הפסח! השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

אביב הגיע – פסח בא יחד עם השיעור מיוחד לפסח (חלק א)!!!
לא תאמינו למה המכות מסודרות לפי הסדר של דצ”ך עד”ש באח”ב!
חידושים מדהימים בחג הפסח, שהוא חג המצות וגם תופתעו, נקרא חג האמונה! למה הוא נקרא חג האמונה? ומעשיות על להאמין בלב שלם בדברי חכמים וצדיקים!
איך אנו עשים את עבודת המידות כמו שצריך? כיצד להביס את יצר הרע?
איך קשורה הגעלת כלים לחזרה בתשובה וכפרה על המידות הרעות, ולמחילה על עבירות?
4 דרגות בהכשרת כלים לפסח.
ביטול חמץ – מסמל גם על ביטול העברות והחטאים של האדם.
חידושים מרתקים בחג הפסח – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב..

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת שמיני – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

נדב ואביהוא נכנסים אל קודש הקודשים?
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת שמיני. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
בעיצומם של הרגעים המשמחים בשל חנוכת המשכן נמהלה טרגדיה: נדב ואביהוא, שני בני אהרן, לקחו מחתה והניחו בה קטורת. הם הקריבו את הקטורת לפני בורא העולם למרות שלא הצטוו לעשות זאת.
האש שיצאה מן השמים הרגה את נדב ואביהוא כעונש על מעשיהם.
משה ביקש לנחם את אחיו. “מיתתם של בניך מראים כי הם היו בדרגה רוחנית גבוהה” הוא אמר לו, “שכן האלוקים אמר ששמו יתקדש דווקא באמצעות הענשת הקרובים אליו – ‘בקרובי אקדש.'” אהרן לא השיב למשה על דברי ניחומיו ולא כלום.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת צו – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

סיפור על עבודת השם של הלל הזקן. המעלות הגדולות בעשיית המצוות.
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת צו. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
פרשת צו פותחת בדרך ההקרבה של קרבן עולה, קרבן שלמים וקרבן המנחה. הקב”ה ממשיך ומצווה את משה רבנו על המנחות אותן יקריבו אהרן ובניו ביום שבו יימשחו לכהנים. לאחר מכן מפורטות ההלכות של הקרבת קרבן חטאת, קרבן אשם וזבח השלמים, ממנו אסור להשאיר אף חלק כלל.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

A Humble Reminder – Tzav (Rabbi Dovid Kaplan) (Weekly Parsha)

Rabbi David Kaplan – Shares about the upcoming weekly Torah portion (Tzav). Some of the highlights:

  1. One is energetic about things they have a love for.
  2. It’s proper to have an internal fire without having to show it off externally.
  3. Humility of ones skills are essential since they are gifts from Hashem.
  4. Anger comes from one’s ego.
  5. Wanting to be in conrol comes from one’s ego.
  6. The Mincha offering (with a Kometza measurent of flour) teaches us that the Torah has a recipe which is meant to be followed (precisely).

If you are interested in more videos from this Rabbi please visit his YouTube Channel: https://www.youtube.com/@OhrSomayach

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

מגלים את הסודות החבויים במגילה!!! השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

הסודות של מגילת אסתר – שיעור מיוחד ויוצא דופן לכבוד חג הפורים – מדרשים ומעשיות
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים במגילת אסתר. גם מגילת אסתר שאקטואלית.
עשרה ויותר סודות שחבויים במגילת אסתר. לרגל פורים הקרב ובא אנחנו מתכוננים בללמוד על מצוות קריאת מגילה. מדרשים מרתקים במגילת אסתר, וסיפורי צדיקים מופלאים על הראשון לציון.
הגוי שרצה לאכול מקורבן הפסח.

לא להיות כפוי טובה! מוסר קצר ומרתק מפרשת פקודי

למה להכיר טובה לאחר? למדנו מהפרשה שלנו על משה רבינו.
הפעם – טעימה מפרשת השבוע, כי יש שיעור מיוחד לכבוד חג הפורים.
הרב תומר ישראלוב בחידוש קצרצר מרתק וחידושים מרתקים בפרשת פקודי. גם פרשת שבוע שאקטואלית.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת ויקהל – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

מעלת השבת – שיעור מיוחד במעלת שבת קודש – מדרשים ומעשיות
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת ויקהל. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
מעלת שמירת השבת, איך השבת יכולה להציל את עמ”י מהמלחמה ומהגזירות הקשות.
סיפורים ומעשיות על מעלת השבת.
השבת יקרה מפז ומפנינים. סיפורים על החפץ חיים ושמירת השבת כהלכתה.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/