בס״ד

https://en.wikipedia.org/wiki/Besiyata_Dishmaya