Categories
Jewish Holidays

העמקות נפלאות בחייו של רשב”י! השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

למה רשב”י ול”ג בעומר? מה עומד מאחורי הסיפור של רשב”י במערה?
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בל”ג בעומר על רשב”י. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
אמר רבי יהודה: כמה נאים מעשיהן של אומה זו!
רבי יוסי שתק.
ואילו רבי שמעון הגיב בחריפות: כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמן!
ישב לידם אדם בשם יהודה בן גרים, שהלך והלשין לשלטונות.
מששמעו זאת הרומאים, גזרו: רבי יהודה – יתעלה; רבי יוסי – יגלה לעיר ציפורי; ואילו רבי שמעון – יוצא להורג.
הלכו רבי שמעון ובנו רבי אלעזר והתחבאו בבית המדרש. כשהתחזקה הגזירה, חשש רבי שמעון שמא יענו הרומאים את אשתו והיא תגלה את מקום מחבואם, הלך והתחבא במערה.
כל השאר בשיעור המרתק!
לג בעומר במירון 2024. מה עושים בלג בעומר הזה? מירון?

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת אמור – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

חידושים מרתקים בפרשת אמור – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב
חידוש מדהים ומרתק שצריך קצת להחזיק ראש, האם לפי הסוד 24,000 תלמידי רבי עקיבא כן נתנו כבוד זה לזה. הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת אמור על משה רבינו. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
פרשת אמור היא הפרשה השמינית בספר ויקרא. היא עוסקת בדינים שונים, ביניהם היא מביאה לראשונה בתנ”ך את רשימת חגי ישראל אותם אנו חוגגים מדי שנה.
מיתת התלמידים אירעה בין חג הפסח לשבועות. בעקבות מותם נקבעו ימי ספירת העומר כימי צער ואבל לזכר מאורע זה. המאירי מביא שפסקו התלמידים מלמות ביום ל”ג בעומר, ולכך ביום זה נפסקים ימי האבלות, ואף נהגו בו כמה ענייני שמחה. על פי מסורת אחרת סיבת השמחה ביום ל”ג בעומר קשורה בתנא רבי שמעון בר יוחאי

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת כי תשא – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת כי תשא. גם פרשת שבוע שאקטואלית. עגל הזהב ומשה רבינו. סיפור מרתק. ערב רב.
פרשת כי תשא מכילה גם את סיפור חטא העגל, שאירע בהמשך למתן תורה (עליו קראנו בפרשת יתרו), וכן ציווים נוספים שקשורים למשכן (עליו למדנו בפרשת תרומה ותצוה). הנה סיכום של פרשת כי תשא:
39 יום לאחר המעמד רווי ההוד של מתן תורה ממתינים בני-ישראל לשובו של משה רבינו וכשהוא מתמהמה לשוב הם יוצרים עגל זהב אליו הם משתחווים.
סיפור חטא העגל מופיע באמצע הפרשה, אך עוד קודם לכן, בתחילת הפרשה, מופיע ציווי האלוקים למשה לאסוף מכל יהודי מגיל עשרים ומעלה מחצית שקל. מחצית זו תשמש ליציקת אדני המשכן, ותכפר על בני-ישראל.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת תצוה – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת תצוה. גם פרשת שבוע שאקטואלית. כלי המשכן וכלי המקדש. סיפור מרתק.
לאהרן, שישמש ככהן הגדול, הכינו שמונה בגדים ואילו לבניו ארבעה בגדים בלבד.
עבור אהרן הכהן שישמש ככהן הגדול יכינו האומנים את הבגדים המיוחדים הבאים:
אפוד: בגד עשוי כמין סינר מן החזה ועד לעקביים, על כתפי האפוד יהיו קבועות שתי אבנים ועליהם שמות בני ישראל;
החושן הוא בד ארוג ובו קבועות שתים עשרה אבנים יקרות, על כל אבן חקוק שם של שבט משבטי ישראל;
מתחת לאפוד, ילבש הכהן את המעיל אשר בשוליו ייקבעו פעמונים ורימונים שישמיעו קול תוך כדי הליכה ותנועה;
על מצחו הוא יענוד את הציץ, רצועת זהב עליה נחקק “קודש לה'” (לחצו כאן לכתבה נרחבת על הציץ).
ואת הבגדים הבאים יכינו האומנים גם עבור בניו של אהרון:
כותנת – חלוק אותה ילבשו על בשרם;
מגבעת – רצועת בד שלופפה על ראשם של הכוהנים (הכהן הגדול חבש אותה על ראשו בצורה שונה מעט);
אבנט – חגורה ארוגה מרכיבים שונים אותה היו הכוהנים חוגרים סביב לגופם,
ומכנסיים שאורכם נמשך עד לברכיים.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת תרומה – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת תרומה. גם פרשת שבוע שאקטואלית. כלי המשכן וכלי המקדש. סיפור מרתק על רבי זושא. לשמה ושלא לשמה.
בני ישראל יעשו לשמי מקדש” אומר בורא העולמים למשה רבינו, “ואז אשכון בתוכם”.
בפרשת השבוע מפורטים הכלים אותם יש להכין עבור ה’משכן’, אותו מקדש עראי שינדוד עם בני-ישראל במדבר ובו יעבדו את האלוקים.
ראשית יש לגייס תרומות מבני-ישראל. התרומות יורכבו מחומרים שונים שישמשו לבניית המשכן: מתכות יקרות (זהב כסף ונחושת); בדים מצמר ומפשתן, חלקם צבועים בצבעים מיוחדים (תכלת, ארגמן, תולעת שני, שש ועיזים); עורות אילים ותחשים; עצי שטים; שמן זית זך; בשמים; ואבנים טובות.
עם חומרים אלו יש לייצר את הכלים הבאים עבור המשכן הנוכחי (וכן יש לעשות בעתיד, בהקמת בית המקדש בירושלים):

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת משפטים – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת משפטים. גם פרשת שבוע שאקטואלית. כי תראה את חמור שונאך רובץ תחת משאו. פרשת משפטים תשפ”ד, דיני עבד עברי.
דינים של בין אדם לחברו.
לאחר הסיפור העוצמתי של מתן תורה שמופיע בפרשת יתרו, פרשת משפטים כוללת דווקא ציווים ורשימת דינים העוסקים בהתנהלות שבין אדם לחברו. עם זאת, בסוף הפרשה מובאים פרטים נוספים בסיפור מתן תורה – מאורעות שקרו לפני ואחרי המעמד בהר סיני.

שני נהגי מונית נקלעים לריב בתחנת רכבת! כי תראה חמור שונאך…

כיצד נהגי המונית יצאו מהריב שלהם? מה הם צריכים לעשות כדי להשלים? סיפור מרתק של בין אדם לחברו. פרשת משפטים מסבירה לנו “כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו…” פרשת משפטים תשפ”ד.
דינים של בין אדם לחברו.
לאחר הסיפור העוצמתי של מתן תורה שמופיע בפרשת יתרו, פרשת משפטים כוללת דווקא ציווים ורשימת דינים העוסקים בהתנהלות שבין אדם לחברו. עם זאת, בסוף הפרשה מובאים פרטים נוספים בסיפור מתן תורה – מאורעות שקרו לפני ואחרי המעמד בהר סיני.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת בשלח – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת בשלח על מלחמת עמלק ועל כל מה שקרה במלחמת עמלק וביציאת מצרים. גם פרשת שבוע שאקטואלית. לומדים קצת על מחיית זכר עמלק. פרשת המן.
עמלק הוא עם המוזכר כבר בתנ”ך, כאשר אבי העם הוא עמלק בנו של אליפז בן עשיו (שנולד מתמנע פילגשו). עמלק היה עם אכזרי, והוא היה הראשון שהתקיף את ישראל ביציאתם ממצרים. ביהדות נחשבים העמלקים סמל הרשע, ועל כן מובאת בתורה מצווה חריגה – להשמיד את זכר עמלק, כולל נשיו וטפו, ואף את כל רכושו.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת וארא – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

Hebrew Class – Parshah HaShavua – Vaeira (Rabbi Tomer Yisraelov)

חידושים מרתקים בפרשת וארא – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת וארא על מכת צפרדע ועל כל מה שקרה במצרים. גם פרשת שבוע שאקטואלית. לומדים קצת על מכת צפרדע.
משה בא אל פרעה.
במשך שלושה שבועות, לאחר כל מכה, עומד משה ומתרה בפרעה למהר ולהוציא את עם ה’ ממצרים. הפעם הוא מזהירו מפני מכת צפרדעים שיעלו מן היאור. פרעה מתעלם מהאזהרות, ואהרון נוטה את ידו על מימי מצרים. המון של צפרדעים מכסים את מצרים – בבתים, בחדרי השינה ובמיטות, במטבחים ואף בתוך תנורי הבישול. המכשפים מצליחים אומנם גם הם להעלות צפרדעים, אך הפעם הדבר כנראה לא מנחם את פרעה.


השיעור הקבוע של הרב תומר ישראלוב בנושא פרשת השבוע יתקיים כל שבוע ביום חמישי בשעה 21:30 במגני הגליל 50 רחובות בבית הכנסת אוהל ישראל
ערבית ב22:00


לימוד חברותות עם אברכים בכל נושא כל יום שני שלישי ורביעי!!!
פרויקט החברותות אינו מתקיים יותר באולם צורבא אלא במתחם אמי”ת עמיחי ברחובות בימי שני ורביעי בשעה 19:45-20:30 בימי שלישי הפרויקט מתקיים בשכונת אושיות (רחובות) בבית כנסת זרגרוף דב הוז 16 רחובות בין השעות 20:10-21:00 לפרטים נוספים לגבי פרויקט החברותות ותרומות: הרב מרדכי לוי: 0548461302
פעם בחודש מגיעים שני רבנים אורחים למקום בעזר”ה
לתמיכה בהפצת תורה וזיכוי הרבים הירשמו לערוץ
©תוכן זה כפוף לזכויות יוצרים


לתרומות
בסמס: 054-860-8794
או במייל: shaicohen03@gmail.com

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/