Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת בא – השיעור השבועי ומאיפה הגיע האור הגנוז? הרב תומר ישראלוב של הרב תומר ישראלוב

חידושים מרתקים בפרשת בא – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת בא על מכת חושך ועל כל מה שקרה במצרים. גם פרשת שבוע שאקטואלית. לומדים קצת על מכת חושך.
מכת חושך
משה נוטה את ידו על השמים וחושך מתפשט בכל ארץ מצרים. בשלושת הימים הראשונים המצרים לא יכולים לראות איש את רעהו; בשלושת הימים לאחר-מכן, החושך סמיך כל-כך עד שהם לא יכולים לזוז.
בעוד המצרים סובלים מהחושך, לבני ישראל, היושבים בארץ גושן, יש אור.
שוב קורא פרעה למשה ומבטיח לשחרר את בני-ישראל בתנאי אחד: עליהם להשאיר את הצאן והבקר במצרים.
משה משיב בגאון: לא רק שנלך עם צאננו ובקרנו, גם אתה תתן לנו זבחים ועולות שנקריב לבורא העולם.
הדברים מכעיסים את פרעה: “לך מעלי! הישמר לך אל תוסף ראות פני, כי ביום ראות פני תמות”! הוא אומר למשה, שמשיב לו בנחת: כדבריך כן אעשה – לא אוסיף לראות עוד את פניך.


השיעור הקבוע של הרב תומר ישראלוב בנושא פרשת השבוע יתקיים כל שבוע ביום חמישי בשעה 21.30 במגני הגליל 50 רחובות בבית הכנסת אוהל ישראל
ערבית ב22.00


פרויקט החברותות מתקיים במתחם אמי”ת עמיחי ברחובות בימי שני ורביעי בשעה 19.45-20.30 בימי שלישי הפרויקט מתקיים בבית כנסת זרגרוף דב הוז 16 רחובות בין השעות 20.10-21.00 לפרטים נוספים לגבי פרויקט החברותות הרב מרדכי לוי: 0548461302
פעם בחודש מגיעים שני רבנים אורחים למקום בעז”ה
לתמיכה בהפצת תורה וזיכוי הרבים הירשמו לערוץ


מאיפה הגיע האור הגנוז? הרב תומר ישראלוב
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת בא על מכת חושך ועל כל מה שקרה במצרים. גם פרשת שבוע שאקטואלית. לומדים קצת על מכת חושך.
אור עוצמתי ורוחני המוסתר בדרך כלל מבני אדם. בשבעת ימי הבריאה, החליט הקב”ה לגנוז את האור הבראשיתי מהרשעים עבור הצדיקים לעתיד לבוא.


השיעור הקבוע של הרב תומר ישראלוב בנושא פרשת השבוע יתקיים כל שבוע ביום חמישי בשעה 21.30 במגני הגליל 50 רחובות בבית הכנסת אוהל ישראל
ערבית ב22.00


פרויקט החברותות מתקיים במתחם אמי”ת עמיחי ברחובות בימי שני ורביעי בשעה 19.45-20.30 בימי שלישי הפרויקט מתקיים בבית כנסת זרגרוף דב הוז 16 רחובות בין השעות 20.10-21.00 לפרטים נוספים לגבי פרויקט החברותות הרב מרדכי לוי: 0548461302
פעם בחודש מגיעים שני רבנים אורחים למקום בעז”ה
לתמיכה בהפצת תורה וזיכוי הרבים הירשמו לערוץ
©תוכן זה כפוף לזכויות יוצרים


לתרומות
בסמס: 054-860-8794
או במייל: shaicohen03@gmail.com

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/