Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת משפטים – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת משפטים. גם פרשת שבוע שאקטואלית. כי תראה את חמור שונאך רובץ תחת משאו. פרשת משפטים תשפ”ד, דיני עבד עברי.
דינים של בין אדם לחברו.
לאחר הסיפור העוצמתי של מתן תורה שמופיע בפרשת יתרו, פרשת משפטים כוללת דווקא ציווים ורשימת דינים העוסקים בהתנהלות שבין אדם לחברו. עם זאת, בסוף הפרשה מובאים פרטים נוספים בסיפור מתן תורה – מאורעות שקרו לפני ואחרי המעמד בהר סיני.

שני נהגי מונית נקלעים לריב בתחנת רכבת! כי תראה חמור שונאך…

כיצד נהגי המונית יצאו מהריב שלהם? מה הם צריכים לעשות כדי להשלים? סיפור מרתק של בין אדם לחברו. פרשת משפטים מסבירה לנו “כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו…” פרשת משפטים תשפ”ד.
דינים של בין אדם לחברו.
לאחר הסיפור העוצמתי של מתן תורה שמופיע בפרשת יתרו, פרשת משפטים כוללת דווקא ציווים ורשימת דינים העוסקים בהתנהלות שבין אדם לחברו. עם זאת, בסוף הפרשה מובאים פרטים נוספים בסיפור מתן תורה – מאורעות שקרו לפני ואחרי המעמד בהר סיני.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/