Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת אמור – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

חידושים מרתקים בפרשת אמור – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב
חידוש מדהים ומרתק שצריך קצת להחזיק ראש, האם לפי הסוד 24,000 תלמידי רבי עקיבא כן נתנו כבוד זה לזה. הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת אמור על משה רבינו. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
פרשת אמור היא הפרשה השמינית בספר ויקרא. היא עוסקת בדינים שונים, ביניהם היא מביאה לראשונה בתנ”ך את רשימת חגי ישראל אותם אנו חוגגים מדי שנה.
מיתת התלמידים אירעה בין חג הפסח לשבועות. בעקבות מותם נקבעו ימי ספירת העומר כימי צער ואבל לזכר מאורע זה. המאירי מביא שפסקו התלמידים מלמות ביום ל”ג בעומר, ולכך ביום זה נפסקים ימי האבלות, ואף נהגו בו כמה ענייני שמחה. על פי מסורת אחרת סיבת השמחה ביום ל”ג בעומר קשורה בתנא רבי שמעון בר יוחאי

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/