Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת תצוה – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת תצוה. גם פרשת שבוע שאקטואלית. כלי המשכן וכלי המקדש. סיפור מרתק.
לאהרן, שישמש ככהן הגדול, הכינו שמונה בגדים ואילו לבניו ארבעה בגדים בלבד.
עבור אהרן הכהן שישמש ככהן הגדול יכינו האומנים את הבגדים המיוחדים הבאים:
אפוד: בגד עשוי כמין סינר מן החזה ועד לעקביים, על כתפי האפוד יהיו קבועות שתי אבנים ועליהם שמות בני ישראל;
החושן הוא בד ארוג ובו קבועות שתים עשרה אבנים יקרות, על כל אבן חקוק שם של שבט משבטי ישראל;
מתחת לאפוד, ילבש הכהן את המעיל אשר בשוליו ייקבעו פעמונים ורימונים שישמיעו קול תוך כדי הליכה ותנועה;
על מצחו הוא יענוד את הציץ, רצועת זהב עליה נחקק “קודש לה'” (לחצו כאן לכתבה נרחבת על הציץ).
ואת הבגדים הבאים יכינו האומנים גם עבור בניו של אהרון:
כותנת – חלוק אותה ילבשו על בשרם;
מגבעת – רצועת בד שלופפה על ראשם של הכוהנים (הכהן הגדול חבש אותה על ראשו בצורה שונה מעט);
אבנט – חגורה ארוגה מרכיבים שונים אותה היו הכוהנים חוגרים סביב לגופם,
ומכנסיים שאורכם נמשך עד לברכיים.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/