Categories
Jewish Holidays

דברים וסודות שלא ידעתם בהגדה! השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב ולמה בליל הסדר אומרים “חד גדיא”? איזה רזים יש בפיוט?

למה טובלים את הכרפס במי מלח? ולמה דווקא מלח? למה חוצים את המצה לשניים?
השיעור השני! אביב הגיע – פסח בא יחד עם השיעור מיוחד לפסח (חלק ב)!!!
לא תאמינו למה המכות מסודרות לפי הסדר של דצ”ך עד”ש באח”ב!
בשיעור הקודם למדנו על: החידושים המדהימים בחג הפסח, שהוא חג המצות וגם תופתעו, נקרא חג האמונה! למה הוא נקרא חג האמונה? ומעשיות על להאמין בלב שלם בדברי חכמים וצדיקים!
איך אנו עשים את עבודת המידות כמו שצריך? כיצד להביס את יצר הרע?
איך קשורה הגעלת כלים לחזרה בתשובה וכפרה על המידות הרעות, ולמחילה על עבירות?
4 דרגות בהכשרת כלים לפסח.
ביטול חמץ – מסמל גם על ביטול העברות והחטאים של האדם.
חידושים מרתקים בחג הפסח – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב.

מהו הפיוט התמוה “חד גדיא”? יהיה מרתק לשמוע מה המטרה של הפיוט המיוחד הזה. מה מלאך המוות ביקש מהקב”ה? למה מזמרים על הגדי בחג הפסח על שולחן הסדר?
הרב תומר ישראלוב מבהיר ומאיר על הפיוט הנפלא.
מתוך השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב.
חג פסח כשר ושמח!

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/