Categories
Weekly Torah Portion

דברים שלא ידעתם בחג הפסח! השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

אביב הגיע – פסח בא יחד עם השיעור מיוחד לפסח (חלק א)!!!
לא תאמינו למה המכות מסודרות לפי הסדר של דצ”ך עד”ש באח”ב!
חידושים מדהימים בחג הפסח, שהוא חג המצות וגם תופתעו, נקרא חג האמונה! למה הוא נקרא חג האמונה? ומעשיות על להאמין בלב שלם בדברי חכמים וצדיקים!
איך אנו עשים את עבודת המידות כמו שצריך? כיצד להביס את יצר הרע?
איך קשורה הגעלת כלים לחזרה בתשובה וכפרה על המידות הרעות, ולמחילה על עבירות?
4 דרגות בהכשרת כלים לפסח.
ביטול חמץ – מסמל גם על ביטול העברות והחטאים של האדם.
חידושים מרתקים בחג הפסח – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב..

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/